Micgrup és una empresa familiar que va nèixer al 2014 quan Jordi Miró, juntament amb el seu pare – Toni Miró – van tirar endavant aquest projecte del món de la construcció. El nostre valor afegit és que la majoria de persones que integren l’equip compten amb molta experiencia al sector: malgrat ser una empresa molt jove, aporten un grau de coneixement, d’execució, de gestió, de planificació molt alt ja que tothom ve d’empreses molt grans del sector, han participat en projectes importants i això és molt útil tant per projectes petits o grans a l’hora de ser eficients.

Junta directiva Micgrup

El nostre Consell Directiu consta de sis membres:

 • Toni Miró (President)
 • Jaume Romeu (Conseller Àrea tècnica)
 • Miquel Calm (Conseller Àrea comercial)
 • Jordi Miró (Director general)
 • Cristina Miró (Consellera Àrea financera /Gerent)
 • David Preses (Secretari del Consell)
Tècnics Micgrup

Comptem amb un equip experimentat d’enginyers i arquitectes tècnics conduïts pels respectius caps de secció:

 • Domènec (Director d’obres)
 • Jordi (Cap d’estudis)
 • Albert (Cap d’oficina técnica)
Laura Sandra Micgrup

L’àrea financera, compres  i màrqueting complementen l’estructura técnica i directiva de la nostra firma.

 • Àrea financera: Laura (Comptable), Carles (Assesor financer) i Cristina (Gerent).
 • Àrea de compres: Jaume (Cap d’Àrea), Jordi (Suport tècnic),  i Sandra (Aprovisionament), sota la supervisió del Director General, Jordi Miró.
 • Àrea de Màrqueting: Antònia i La Factoria