Política de Privacitat

Titular del lloc web i de les dades recopilades

  • Denominació social: Micgrup Engineering S.L
  • CI:F B55218903
  • Domicili social: C/ Migdia 37, Pis 4, Porta D, CP 17002 Girona
  • Email: info@micgrup.cat
  • Activitat social: Serveis tècnics d’enginyeria i altres activitats relacionades amb l’assessorament tècnic.

Mitjançant aquesta política de privacitat informem a tots els usuaris que vetllem per complir amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Finalitat d’aquesta web i de la recopilació de les dades

Informem que les dades que els usuaris voluntàriament ens facilitin a través d’aquesta web seran incorporats als nostres sistemes de bases de dades amb la següent finalitat:

  • En el cas de sol·licitud d’informació mitjançant els formularis: per a enviar informació sobre la consulta realitzada.
  • En el cas de subscripció: per a enviar newsletters, així com comunicacions comercials o de promocions.

Dret de desistiment

Qualsevol usuari pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials en qualsevol moment donant-se de baixa des del propi email rebut (al peu del mateix) o enviant-nos un correu electrònic a info@micgrup.cat indicant en l’assumpte: Drets RGDP i adjuntant fotocòpia del DNI.

Garanteix en tot cas l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes disposats en la legislació vigent.

Consentiment

Mitjançant la introducció de les seves dades personals, l’usuari atorga el consentiment inequívoc a Micgrup *Engineering S.L, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat d’aquestes, perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels nostres productes i serveis.

Proveïdors i tercers

Informem que no cedim les dades personals a tercers sense el consentiment de l’usuari, excepte per obligació legal.

Com a encarregats del tractament de dades, Micgrup Engineering S.L té contractats els següents proveïdors de serveis, que s’han compromès al compliment de la normativa de protecció de dades:

Hosting: SiliconHosting (SILICONTOWER, S.L.)
Plataforma web i gestió de comentaris: WordPress.org (Automattic Inc.)
Privacitat de fonts de rastreig utilitzades en aquest lloc: Google LLC
Agència de màrqueting i gestió web: SW Factoria

Les dades facilitades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la destrucció total de les dades.

Ens reservem el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.